• Bovenweg 10, 8435VT Donkerbroek
  • 06-20124816      
  • info@ita-advies.nl

3d wegontwerp

3d wegontwerp

In opdracht van een landelijk opererend ingenieursbureau verzorgen wij het 3D tekenwerk bij de reconstructie van een weg in Haarlem. Naast het verzorgen van het 3D tekenwerk binnen het ontwerpproces, geven wij ook inzicht in de huidige kadastrale- en beheerssituatie, de waterhuishouding, kabels en leidingen, etc. Door alle gegevens met elkaar te combineren en integraal weer te geven in een 3D-model ontstaat er een volledig beeld van de huidige en nieuwe situatie en wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerpproces.