/ 3
Kantoor ITA Advies en Timmermans landmeetkende
call 06-20124816
Voor elke fase van uw civieltechnische uitdaging
Ontstaan vanuit de behoefte naar een praktische benadering van de informatieleveringscyclus bij infrastructurele projecten
Onze werkwijze
Voor elke fase van uw civieltechnische uitdaging
Wij houden van slim samenwerken als dat het doel toekomt en nemen de leiding als de situatie daar om vraagt. Wij realiseren civieltechnische oplossingen door onze werkprocessen continu te verbeteren, te werken met vakkundige mensen die hun werk leuk vinden en contacten te onderhouden met ons netwerk. Hier laten we onze klanten graag van meeprofiteren.
Onze vakspecialisten
Projectfasen chevron_left chevron_right
1. Initiatiefase

– Quickscan
– Varianten studie
– Risico-analyse
– Inventarisatie
– Overige

2. Projectdefinitie

– PVE opvragen/opmaken
– (SSK)Kostenraming
– Risico-analyse
– Overige

3. Contractvorming

– Vrijstelling F&F vragen
– Aanvraag kapvergunning
– BUS-melding/saneringsvergunning
– Diverse prijsaanvragen/offertespiegels
– Diverse vergunningaanvragen
– Nutsaansluitingen aanvragen
– Contractering advies
– Begeleiding aanbesteden
– Overige

4. Ontwerpfase

– KLIC check
– Waterschapscheck
– Kadastercheck
– NGE historisch onderzoek
– Ecologie quickscan
– Archeologie quickscan
– Hoogtemeting terrein
– Terreininventarisatie
– Verkennend bodemonderzoek
– Saneringscheck
– Schetsontwerp/overlay
– Watercompensatie
– Kansen-/risico dossier
– Kostenraming
– Ruimtelijke inpassing
– Bouwpeil bepaling
– Grondbalans
– Opstellen uitgangspuntennotitie
– Verificatieplan maken
– Overig

– Aanvullend K&L onderzoek
– Rioolgegevens opvragen
– PVE opvragen/opmaken
– Nutsoverleg
– NGE vervolgonderzoek
– Archeologie vervolg
– Nader bodemonderzoek
– Saneringsplan maken
– Sonderingen + grondboringen
– Zettingsberekening
– Rioolberekening/-plan
– Verlichtingsberekening/-plan
– Grondbalans herziening
– Verificatieplan maken
– Voorlopig Ontwerp
– TO/bestek
– Kostenraming bijstellen
– Kadastrale splitsing (vlp)
– Aannemerskeuze/-benadering
– Ontwerpafstemming BG
– Overig

– Bemalingsplan maken
– Nutstrace ontwerpen
– Huisaansluitingsplan
– Rioolberekening/-plan def.
– Grondbalans def.
– Definitief Ontwerp
– Grondbalans def.
– TO/bestek def.
– Aanvraag + beoordeling offertes OA/lev.
– Kadastrale splitsing (def)
– Ontwerpafstemming BG
– Verificatieplan maken
– Overig

– Opwerken ontwerp naar een Uitvoering Ontwerp
– Watervergunning aanvragen
– Overige

5. Realisatiefase

– Monitoring omgeving
– Directievoering en toezicht
– Begeleiding realisatie
– Inrichten en uitvoeren keuringssystematiek
– Ontwerp optimalisatie
– Werkvoorbereiding
– Diverse (GIS) analyses
– Overig

6. Overdrachtsfase

– Opstellen op en afleverdossier
– Begeleiden overdracht
– Updaten basisregistraties
– Updaten areaaldatasets
– (Definitieve) kadastrale splitsing
– Overige

7. Gebruiksfase

– Actualiseren (basis)registraties
– Implementeren (asset)managementsystemen
– Diverse ruimtelijke (GIS)analyses
– Advisering assetmanagement
– Ondersteuning functioneel beheer
– Overige

Werken bij ITA Advies
Van leerling tot ervaren professional: in ons team vervult elke collega een onmisbare rol. Bekijk de techneuten van ITA Advies.
Werken bij ITA Advies
Wij werken onder andere voor
Contact
Voor elke fase van uw civieltechnische uitdaging
Van leerling tot ervaren professional: in ons team vervult elke collega een onmisbare rol. Bekijk de techneuten van ITA Advies.