arrow_back Terug naar projecten

Beyma Thoe Kingmaweg

Heerenveen
Aan de Van Beyma Thoe Kingmaweg te Heerenveen wordt, middels een samenwerkingsverband tussen Van Wijnen en de gemeente Heerenveen, een woningbouwlocatie voor 50 tijdelijke woningen gerealiseerd.

In de SO-fase heeft ITA-advies een civieltechnische kostenraming gemaakt obv het schetsplan van CB5.

In de VO-/DO-fase hebben we een inmeting van het braakliggende terrein uitgevoerd en het (schets)ontwerp van CB5 voor de terreininrichting opgewerkt tot een civieltechnisch Definitief Ontwerp. Daarbij rekening houdende met de eisen/wensen van de gemeente en de vigerende eisen uit het ASVV en verschillende CROW-richtlijnen. Daarnaast behoren ook het uitvoeren van een groenplan, een verlichtings- en rioleringsberekening tot de opdracht.

call 06-20124816

Opdrachtgever

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV

Doel ITA

Verbetering infrastructuur

Inzet ITA

Projectmanager

Software

CAD, Google maps, paint

Locatie

Heerenveen

Getoond: 2/2 projecten
Beyma Thoe Kingmaweg
Heerenveen
Aan de Van Beyma Thoe Kingmaweg te Heerenveen wordt, middels een samenwerkingsverband tussen Van Wijnen en de gemeente Heerenveen, een woningbouwlocatie voor 50 tijdelijke woningen gerealiseerd.
Lees meer
Projectbezoek Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad.
Meerstad
In samenwerking met Schagen Infra hebben we vanuit een 2d uitvoeringsontwerp machinebesturingsmodellen gemaakt die gebruikt worden voor de realisatie.
Lees meer