Civiele engineering
Van ontwerp naar uitvoering tot optimaal beheer

Onze civiele engineers weten welke informatie er in de fases van civieltechnische werken verwacht wordt en spelen daar proactief op in. Voor de projectontwikkelaar, aannemer, gemeente of het ingenieursbureau denken wij mee, voeren we doelgericht uit en optimaliseren we elke fase tot het gewenste resultaat. Met onze pragmatische benadering van projecten maken we graag het verschil voor onze opdrachtgevers.

Bij ITA Advies werken we in een modern en eigentijds kantoor aan de rand van het groenrijke Donkerbroek; een locatie die zowel hard werken als hard ontspannen stimuleert. De openheid en het ongedwongen huiskamergevoel die hier heerst, typeert onze werksfeer. Wij zijn leergierige, betrokken maar bescheiden aanpakkers en staan altijd open voor aanvullend talent in ons team.

Slim samenwerken

Wij werken desgewenst samen met ons netwerk om snel en doortastend te kunnen zijn in het verkrijgen van benodigde data.

call 06-20167345
Voor elke fase van uw civieltechnische uitdaging
Projectfasen chevron_left chevron_right
1. Initiatiefase

– Quickscan
– Varianten studie
– Risico-analyse
– Inventarisatie
– Overige

2. Projectdefinitie

– PVE opvragen/opmaken
– (SSK)Kostenraming
– Risico-analyse
– Overige

3. Contractvorming

– Vrijstelling F&F vragen
– Aanvraag kapvergunning
– BUS-melding/saneringsvergunning
– Diverse prijsaanvragen/offertespiegels
– Diverse vergunningaanvragen
– Nutsaansluitingen aanvragen
– Contractering advies
– Begeleiding aanbesteden
– Overige

4. Ontwerpfase

– KLIC check
– Waterschapscheck
– Kadastercheck
– NGE historisch onderzoek
– Ecologie quickscan
– Archeologie quickscan
– Hoogtemeting terrein
– Terreininventarisatie
– Verkennend bodemonderzoek
– Saneringscheck
– Schetsontwerp/overlay
– Watercompensatie
– Kansen-/risico dossier
– Kostenraming
– Ruimtelijke inpassing
– Bouwpeil bepaling
– Grondbalans
– Opstellen uitgangspuntennotitie
– Verificatieplan maken
– Overig

– Aanvullend K&L onderzoek
– Rioolgegevens opvragen
– PVE opvragen/opmaken
– Nutsoverleg
– NGE vervolgonderzoek
– Archeologie vervolg
– Nader bodemonderzoek
– Saneringsplan maken
– Sonderingen + grondboringen
– Zettingsberekening
– Rioolberekening/-plan
– Verlichtingsberekening/-plan
– Grondbalans herziening
– Verificatieplan maken
– Voorlopig Ontwerp
– TO/bestek
– Kostenraming bijstellen
– Kadastrale splitsing (vlp)
– Aannemerskeuze/-benadering
– Ontwerpafstemming BG
– Overig

– Bemalingsplan maken
– Nutstrace ontwerpen
– Huisaansluitingsplan
– Rioolberekening/-plan def.
– Grondbalans def.
– Definitief Ontwerp
– Grondbalans def.
– TO/bestek def.
– Aanvraag + beoordeling offertes OA/lev.
– Kadastrale splitsing (def)
– Ontwerpafstemming BG
– Verificatieplan maken
– Overig

– Opwerken ontwerp naar een Uitvoering Ontwerp
– Watervergunning aanvragen
– Overige

5. Realisatiefase

– Monitoring omgeving
– Directievoering en toezicht
– Begeleiding realisatie
– Inrichten en uitvoeren keuringssystematiek
– Ontwerp optimalisatie
– Werkvoorbereiding
– Diverse (GIS) analyses
– Overig

6. Overdrachtsfase

– Opstellen op en afleverdossier
– Begeleiden overdracht
– Updaten basisregistraties
– Updaten areaaldatasets
– (Definitieve) kadastrale splitsing
– Overige

7. Gebruiksfase

– Actualiseren (basis)registraties
– Implementeren (asset)managementsystemen
– Diverse ruimtelijke (GIS)analyses
– Advisering assetmanagement
– Ondersteuning functioneel beheer
– Overige

Ale Visser: aanspreekpunt civiele engineering

In ons team is Ale Visser het aanspreekpunt van onze bedrijfstak civiele engineering. Hij is contactpersoon voor opdrachtgevers en de cruciale schakel die interne en externe lijnen met elkaar verbindt.

Contact met Ale
Aanspreekpunt civiele engineering
Wij werken onder andere voor