• Bovenweg 10, 8435VT Donkerbroek
  • 06-20124816      
  • info@ita-advies.nl

Implementatie C3D in ontwerpproces.

Implementatie C3D in ontwerpproces.


Bij een opdrachtgever helpen wij met de implementatie van het 3D moduleren binnen het ontwerpproces van waterkeringen. Hiermee wordt een efficiencyslag gemaakt door het ontwerp uit dynamische bouwstenen op te bouwen. Door deze gestandaardiseerde werkwijze i.c.m. de verschillende hoogte- en hoeveelhedenanalyses, kunnen keuzes in het ontwerp inzichtelijk gemaakt worden en vervolgens worden vertaald naar een 3D model. Vanuit dit model kan het ontwerp op meerdere manieren gedeeld worden; traditioneel op een tekening of door middel van een 3D visualisatie. De 3D modellen kunnen tijdens de uitvoering gebruikt worden bij het aanleggen van de waterkering.