• Bovenweg 10, 8435VT Donkerbroek
  • 06-20124816      
  • info@ita-advies.nl

Koppeling BGT-BOR

Koppeling BGT-BOR

Met oog op het gereedmaken van de nieuwe onderhoudsbestekken en de jaarlijkse begroting is er bij een opdrachtgever de wens om grip op het bermenbeheer te krijgen en de juiste hoeveelheden inzichtelijk te hebben binnen het beheerpakket. Specifieke beheersafspraken hebben invloed op de geometrie van de kaart en op de administratieve gegevens. Door praktijk en theorie bij elkaar te brengen ontstaat er een goede basis om inzicht en grip te krijgen op de onderhouds- en beheerkosten. Ook de raakvlakken tussen de thema's kunnen voor veel inzichten zorgen. Met het gebruik van specifieke software en specialisten creëren we een meerwaarde en wordt de opdrachtgever ontzorgt bij het creëren van een actuele, nauwkeurige en consistente beheerkaart.